Meny Stäng

Stambyte Uppsala

Stambyte Uppsala

Behöver du göra stambyte i Uppsala ska du höra av dig till oss. Vi genomför stambyten i alla typer av fastigheter, oavsett typ och storlek.

Ett stambyte går till så man byter ut eller renoverar alla rörstammar i fastigheten, dvs avloppsrör, och rör för färskvatten och värme. I vissa fall ser man även över ventilationen och gör eventuella tillägg och ändringar när man ändå håller på.

Ett stambyte är ett stort arbete som berör hela fastigheten och alla som bor i den. Det krävs i allmänhet stora ingrepp i både golv och väggar i alla badrum och andra våtutrymmen och därför kombineras stambyte oftast med större badrumsrenoveringar och uppgradering till senaste standard.

Köken kan däremot ofta genomgå stambyte utan att rivas ut och byggas om, eftersom det rör sig om färre rörinstallationer som inte kräver vattentäta genomföringar och fuktspärr.

Hur ofta bör man göra ett stambyte?

Hur ofta du behöver göra stambyte beror på flera saker, men främst vilken typ av avloppsrör som är installerade. Det är dags att börja fundera över stambyte när rörinstallationen nått sin tekniska livslängd, men det är lämpligt att först göra en inspektion för att fastställa rörens tillstånd. I många fall går det att skjuta upp stamrenoveringen, om det visar sig att rören är i gott skick.

I många fall går det att genomföra mindre underhållsåtgärder så att dyrbarare åtgärder kan skjutas på framtiden. Om du har problem och behöver hjälp med besiktning inför stambyte i Uppsala, kan du höra av dig till oss. Vi hjälper dig att gå igenom fastigheten och ger dig därefter förslag på lämpliga åtgärder.

Traditionellt har man använt avloppsrör i gjutjärn. Det är ett bra material som fungerar väl för ändamålet. Livslängden hos avloppsrör i gjutjärn begränsas både av att rören rostar och av att de med tiden blir igensatta av smuts som spolas ut i avloppet.

Modernare plaströr rostar inte och har mycket mindre problem med att de blir igensatta, eftersom plasten är hal och smutsen inte fastnar speciellt lätt. Däremot åldras plast istället och spricker med tiden.

Oavsett anläggningens ålder och typ kan du höra av dig när du behöver hjälp med stambyte i Uppsala. Vi hjälper dig med inspektion och planering av ytterligare åtgärder.

Stambyte

Ett stambyte behöver generellt göras efter 40 år. 

Håll koll på vilket material och skick rör och ledningar har.

Genomför inspektioner regelbundet för att förutspå när ett stambyte blir aktuellt.  

Stambyte villa

När du vill göra stambyte på din villa i Uppsala har du som ägare stor flexibilitet när det gäller att välja omfattning och hur arbetet ska utföras. Beroende på hur huset är byggt och var vatten- och avloppsledningar går kan det vara möjligt att göra stambytet i etapper, eller att byta bara särskilt utsatta delar och undvika att göra om alla våtrum.

När du vill göra stambyte i Uppsala på din villa kan du höra av dig till oss, så gör vi en individuell plan tillsammans med dig för hur stambytet ska göras och vilka delar som berörs.

Stambyte bostadsrättsförening

Är det dags för stambyte i er bostadsrättsförening i Uppsala? Vi kan hjälpa er igenom hela processen från inspektion och planering till färdigt arbete.

Som företrädare för en bostadsrättsförening är det ett stort ansvar att se till att stambyte och -renovering utförs snabbt och korrekt, med minimala störningar för de boende, och till fastställt pris. Då är det tryggt att välja någon med lokal närvaro och lång erfarenhet av stambyte i Uppsala.

Ett stambyte är ett omfattande projekt som kan få stor påverkan på människors vardagsliv och hur de upplever sitt boende. Därför är det viktigt att arbetet genomförs av någon som både vet hur arbetet ska utföras och kan planera och genomföra projektet på ett korrekt sätt, enligt fastslagen tidplan och till överenskommen kostnad.

Vi har lång erfarenhet av stambyte i Uppsala och klarar både små och stora projekt i allatyper av fastigheter. När vi arbetar ser vi alltid till fastighetsägarens och de boendes behov i första hand och anpassar vårt arbete så att alla ska bli nöjda.

Slipp stambytet med relining

Visst vore det skönt att slippa allt jobb med stambyte? Om det bara gick att åtgärda rören utan att halva huset behövde rivas ut!

Det går, med vissa förbehåll, att förnya sina avloppsledningar med endast mindre ingrepp. När vi planerar stambyte i Uppsala tillsammans med en fastighetsägare har vi alltid med relining som ett alternativ.

Relining innebär att befintliga rör spolas rena med högtryck och att nya rör i plast gjuts på insidan. Det kan vara ett alternativ, i vissa fall.

Varför oss? 

Ett stambyte är ett stort jobb. Det kräver mycket kunskap och erfarenhet. Varje fastighet är unik. 

Vi har lång erfarenhet och har genomfört flera tidigare stambyten. 

Kontakta oss för referenser från tidigare stambyten.